นายผดุงศักดิ์ สุรจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน คณะทำงานตรวจโครงข่ายคมนาคม จ.ขอนแก่น เพชรบูรณ์ เลย และพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 11:15

นายผดุงศักดิ์ สุรจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน คณะทำงานตรวจโครงข่ายคมนาคม จ.ขอนแก่น เพชรบูรณ์ เลย และพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 10:30

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงานร่วมคณะเดินทาง รวค. ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสานตอนบน

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 14:15

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงานร่วมคณะเดินทาง รวค. ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสานตอนบน.

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 13:15

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมงาน “รวมใจเป็นหนึ่ง United as One” ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันที่ : 11 ก.ย. 2561 12:00

ข่าวทั้งหมด
logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559)

วันที่ : 09 ก.พ. 2559 11:28

logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่ 31 มกราคม 2559)

วันที่ : 03 ก.พ. 2559 15:47

logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่ 25 มกราคม 2559)

วันที่ : 27 ม.ค. 2559 11:14

logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่ 18 มกราคม 2559)

วันที่ : 19 ม.ค. 2559 11:37

logo
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559

วันที่ : 14 ม.ค. 2559 15:16

logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่ 11 มกราคม 2559)

วันที่ : 13 ม.ค. 2559 10:25

logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

วันที่ : 05 ม.ค. 2559 11:00

logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่ 21 ธันวาคม 2558)

วันที่ : 23 ธ.ค. 2558 11:27

logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่15 ธันวาคม 2558)

วันที่ : 16 ธ.ค. 2558 14:32

logo
สรุปความก้าวหน้าการดำเนินการ ณ 30 พ.ย. 2558

วันที่ : 01 ธ.ค. 2558 14:14

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

...