นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ติดตาม อทช. เข้าร่วมประชุมหารือหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์บริการ โครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันที่ : 18 ก.ค. 2561 21:15

โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 3/2561

วันที่ : 14 มิ.ย. 2561 15:15

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้บริหารและบุคลากรกองแผนงานเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ : 08 มิ.ย. 2561 12:30

อทช.ร่วมผู้บริหารและบุคลากรกองแผนงานประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักก่อสร้างสะพาน ปี 2561

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 14:30

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ร่วมคณะเดินทาง กับปลัดกระทรวงคมนาคม

วันที่ : 09 พ.ค. 2561 14:30

ข่าวทั้งหมด
logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559)

วันที่ : 09 ก.พ. 2559 11:28

logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่ 31 มกราคม 2559)

วันที่ : 03 ก.พ. 2559 15:47

logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่ 25 มกราคม 2559)

วันที่ : 27 ม.ค. 2559 11:14

logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่ 18 มกราคม 2559)

วันที่ : 19 ม.ค. 2559 11:37

logo
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559

วันที่ : 14 ม.ค. 2559 15:16

logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่ 11 มกราคม 2559)

วันที่ : 13 ม.ค. 2559 10:25

logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

วันที่ : 05 ม.ค. 2559 11:00

logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่ 21 ธันวาคม 2558)

วันที่ : 23 ธ.ค. 2558 11:27

logo
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันที่15 ธันวาคม 2558)

วันที่ : 16 ธ.ค. 2558 14:32

logo
สรุปความก้าวหน้าการดำเนินการ ณ 30 พ.ย. 2558

วันที่ : 01 ธ.ค. 2558 14:14

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

...